آیا مراسم عقد و عروسی در ماه محرم و صفر جایز است؟

همه مراجع: برگزاری این نوع مراسم، اگر توأم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت سیدالشهدا علیه السلام نباشد، اشکال ندارد اما برای مؤمنان سزاوار است که حرمت این ایام را پاس بدارند و از انجام کارهای شادی آفرین بپرهیزند.

منبع:

آیت‏الله تبریزی، صراط النجاه، ج ۵، س ۵۲۱ و دفتر همه مراجع معظم تقلید.