خانه » دلنوشته » دل نوشته های اجتماعی » ازدواج موقت یا زنا کدام یک ؟؟؟
ایران16
 مهره مار اصل

ازدواج موقت یا زنا کدام یک ؟؟؟

ازدواج موقت در بین عامـه با عنوان ” صیغه ” بیشتـر مشهـور هست ؛ همان طـوری که دست های پشت پرده آمدند و « قمه زنی » و برخی مزخرفات دیگـر را جزو دین ما کردند به همان طریق و شیوه هم ازدواج موقت را « قبیح » و « موجب بی شرمی » معرفـی کردند و جا انداختند ! طوری که شما اگر الان جایی بخواهـی از این موضـوع صحبت کنـی ، ناچاری با تون صدای آهسته و خیلی کوتاه حرف بزنـی تا مثلا کسـی متوجه صحبت های زشت ، قبیح و بی شرمانه ات نشود 🙂

بگذریم از شبهـه بیخود اهل سنت که می گویند ازدواج موقت خیانت به نوامیس مسلمان است و بگذریـم از اینکـه می گویـند جوان باید تا وقتـی ازدواج می کند پاکدامـن باشد و تقوا پیشه کند !! البته در این شکی نیست که هر انسان مسلمان و معتقـدی باید در تمام طول دوران زندگـی اش – نه فقط جوانی – تقوا پیشـه کنـد و تقوا هم فقط در کنتـرل شهوت جنسـی نیست که برخـی ها متقـی بودن را فقط مخصوص جوانان مجـرد دانستـه اند و خودشان را به نوعـی از دایـره این حصـار – که خیلی هم امن است – بیرون کشیده اند ؛ اما به قول آقایی در دوره فعلی دیگـر این حرف ها آنقدری خریـدار ندارد ! پیـران ما توانایـی و طاقت و حوصله و صبرشان ته کشیـده است جوان هامان که هیـــچ … البته در این بین وجود جوانان پاکدامن که تنهـا منتظـر فضـل خداوند هستند را نباید انکـار کرد. خلاصـه بگویم تقـوا پیشه کردن حوصله می خواهد که این روزها چیزی به اسم حوصله و صبر در بین جامعه جوان ما کم پیـدا می شود. … پس راه حل چیست ؟

راه حل ازدواج موقت است ! بخواهیـد یا نخواهیـد ، راه حل همین است. بیایید کمـی بدون محظوریت های همیشگـی که در سخنرانی ها و مطالب دیگـر هست با هم حرف بزنیـم ! کلاه تان را قاضـی کنید ببینید وقتی نمی توانیـد در مقابل طوفان حمله های بدخیم جنسـی خودتان را کنتـرل کنید و خویشتن دار باشیـد راه پاسخ گویی درست به نیـازتان چیسـت ؟ شاید بگویید کم هزینه ترین و کم خرج ترین راه ، ارتباط نامشـروع است ؛ لازمه اش فقط کمـی پررویی است که با دختـری یا پسـری به بهانـه های مختـلف ارتباط برقرار کنید و بعـدش هم باقـی ماجـرا ! خوب حرف شما قبول است ؛ ارتباط نامشـروع کم هزینه و کم خرج است ؛ شما این روزها بخواهـی گناه کنـی خیلی راحت تر است تا بخواهـی گناه نکنـی ! چون ابـزارها و وسایل برای گناه و فحشـا خیلی بیشتـر از ابزارهای بازدارنده از گناه است ! اما تبعـات بعـد از این ارتبـاط چه ؟ آن ها هم کم خـرج است یا اینکه هزینه های سنگین روحی و روانی از فرد می گیـرد ؟ یک ارتباط نامشـروع جنسـی به فرض که با رضایت هر دو طرف برقرار شده باشد تبعات نامناسب روحی و روانـی بر روی افـرادی که آلوده به این ارتباط هستند دارد. روی زندگـی زناشویی آینده افـراد تأثیـر دارد ! این مسخـره است که بگوییم دو نفـر با هم ارتباط نامشـروع داشته باشند و بعد با هم ازدواج کنند ! هیـچ مـردی ، تاکید می کنم هیچ « مردی » با « زنی » که به راحتـی خود را در اختیـار دیگـران قرار می دهـد راضی به ازدواج دائم نخواهـد شد. حالا فرض کنیـد یکی از اینها بخواهد ازدواج کند ؛ در زندگـی زناشویـی خودش احسـاس خیانت خواهد کرد چرا که او قبلا این نیـاز خود را به طریق دیگـری رفع کـرده و این را خیانت به همسـرش می داند. همین فکـر که شاید از نظر بعضـی ها خیلی مسخـره باشد ، منجـر به طلاق خیلی از زوج های جوان شده ! می گویید نه این طور نیست ؛ فردا بروید دادگاه حل اختلاف خانواده و از چند نفـر بپرسیـد برای چه می خواهند از هم طلاق بگیـرند ! آمار داده اند که ۶۰ درصد طلاق هایی که در جامعه ما به سرانجام می رسد بخاطـر « نارضایتی جنسی یک طرف » از طرف دیگـر بوده است ؛ خوب این نارضایتی جنسـی را صرفا در عدم رضایت طرفیـن نباید خلاصـه کرد ! زندگـی زناشویی که فقط برقراری رابطه جنسـی نیست . تفکـرات دو طرف در این زمینـه است که یک زندگـی سالم را می سازد وقتی که این تفکـر ناقص و همـراه با خیال پـردازی و احساسات مختلف از جمله احساس خیانت باشد خوب مسلما منجـر به جدایی خواهد شد. البته شاید بگویید نمی شود اسم این را « خیانت » گذاشت ، چون خیانت معمولا بعد از ازدواج است که معنا پیدا می کند نه قبل از ازدواج ! می گویم حرف شما در ظاهـر درست است اما در درون و بطن قضیـه چیـز دیگـری هست که می تواند اختلاف من و شما را در تعریف این واژه حل کند و آن هم این است که فرد با خودش می گوید من می توانستـم این نیـازم را از طریق همسـر قانونـی خودم و به روش مشـروعش برطرف کنـم نه بوسیله یک دختـر خیابانـی ! سوای اینکـه آن عمل حرام بوده است و این حــلال و آن یک عمل غیراخلاقـی بوده است و این اخلاقـی ، همیـن فکر کردن به مسئله خودش منجـر به جدایی عاطفـی دو طرف هم خواهد شد … از بحث دور نشویـم ، با این وصف یکی از تبعات منفـی ارتباط نامشـروع جنسـی را فهمیدیم و دانستیم که ازدواج موقت بهتـر از ارتباط نامشـروع هست و هزینه های روحی و روانـی که فرد بعد از انجـام عمل نامشـروع جنسـی خواهد داشت در ازدواج موقت وجود ندارد ؛ چون عذاب وجـدان در پِی آن نیست !

حالا لطفا دقت کنید ؛ هیچ کس نمی گوید رفع نیـاز جنسـی بد است ! اگر شهوت به طور کلـی مذمـوم بود که خداوند آن را در نهـاد انسـان ها قرار نمی داد. باید توجه کرد که هر چیـزی به ما داده شده باید آن را در مسیـر صحیحش به کار بگیـریم . به همه انسـان ها قوه ای به نام عقـل و اختیـار داده شده ؛ یکـی می تواند با استفاده از این عقـل داروهای جدید برای درمان سرطان کشف کند و یکی هم می تواند با استفاده از همیـن عقل بمب شیمیایی درست کند و سرطان را افزایش دهد ! هر دو دارند از عقل شان استفاده می کنند ولی در چه مسیـری ؟ اولی در یک مسیر صحیح و انسانی و دومی در مسیـری غلط و غیر انسانی ! حالا همین قوه شهوت را هم کسـی نگفته باید بطور کلی سرکوب کرد و هر کس که دنبـال رفع نیـاز خود باشد بدبخت و حقیـر و پست است !! اصلا این طور نیست. بلکه این قوه را هم باید مانند سایر قوا کنتـرل کرد و در راه صحیحـش استفاده کـرد. خداوند راه استفـاده صحیح از این قـوه را برای مرد و زن آماده کرده است و آن راه هم ازدواج است. ازدواج دائـم برای کسانـی است که به استقلال عاطفی ، بلوغ جنسی و جسمی ، بلوغ عقلـی لازم برای یک زندگی مشترک و یک سـری موارد و شاخصه های دیگـر رسیده اند ! اما کسانـی که شرایط ازدواج دائم ندارند و در عیـن حال می خواهند که نیاز جنسـی خودشان را رفع کنند باید چکـار کنند ؟ تقوا پیشـه کنند ؟ خوب این راه خوبـی است اما برای همه کاربرد و کارکرد ندارد ! کارکردش برای آنهایـی است که می خواهنـد سلوک خاص معنـوی داشته باشند ؛ البته یک وقت فکر نکنید آنهایی که در جوانـی ازدواج موقت می کنند دارند از خدا دور می شوند ! نه ، اتفاقا آنها به خدا نزدیک ترند از دیگـرانی که همان نیـاز را دارند ولی با خودشان در رودربایستی گیر می کنند و نیازشان را سرکوب می کنند تا جایی که به گناهانـی نظیر استمنـاء و بدبختی های دیگـر مبتلا می شوند. خوب پس راه حل چیست ؟ همان که ابتدای پاراگراف قبلـی گفتیم : « ازدواج موقت »؟!

درباره yamahdi

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات
برای ورود به کانال تلگرام جذاب ترینها کلیک کنید