خانه / چند رسانه ای / صوت / مداحی و مرثیه / بنی فاطمه با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم
مهره مار اصل
با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم

بنی فاطمه با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم

ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای

با بیرقِ سیاه راه افتادم؛با گریه و آه راه افتادم

از هیئتمون با این نوحه تا خونه شاه راه افتادم

ارباب،ادخلوها به سلامِ آمنین؛ارباب،بطلب جانِ یل اُم البنین

ارباب،برسم پای پیاده اربعین؛سید الغریب،سید المظلوم،سید العطشان ابی عبدالله

ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای

بی تو بخدا آشوبم من،طاها به شما منسوبم من،این سینه زنی،میخِ عشق را به سینه خود می کوبم من

ارباب،دل نوکر به سلام تو خوشه؛ارباب،بوی سیب تو دل ها را میکِشد

ارباب،یه روزی عشقِ تو ما را میکُشد؛سید الغریب،سید المظلوم،سید العطشان ابی عبدالله

ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای؛ابی عبدالله،وای

دانلود با لینک مستقیم

 

مهره مار اصل