خانه / دلنوشته / به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران
مهره مار اصل

به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران

به بهانه ۹ دیماه ۸۸ فتنه گران

image

جسورانه دل رهبر شکستند
گمان کردند در کوفه نشستند
علی هفتاد میلیون یار دارد
هزاران مالک و عمار دارد
چه سلمان ها به دورش در طوافند
چه شمشیرها به اذنش در غلافند
فقط کافیست تا با یک اشاره
جهان کفر گردد پاره پاره

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار در …