خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / اگر می خواهید به غیر خدا واگذار نشوید، بخوانید
مهره مار اصل 7030
اگر می خواهید به غیر خدا واگذار نشوید، بخوانید

اگر می خواهید به غیر خدا واگذار نشوید، بخوانید

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند: انسان به همان کسی واگذار می شود که به او امید بسته است واگر انسان جز به خدا امید نبندد به غیر خدا واگذار نمی شود.

 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرمایند:

انسان به همان کسی واگذار می شود که به او امید بسته است واگر انسان جز به خدا امید نبندد به غیر خدا واگذار نمی شود.

 

کنزالعمال حدیث ۵۹۰۹