خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / نمازگزار چگونه در نماز به سلام کننده جواب دهد؟
مهره مار اصل
نمازگزار چگونه در نماز به سلام كننده جواب دهد؟

نمازگزار چگونه در نماز به سلام کننده جواب دهد؟

جواب سلام در نماز

نمازگزار چگونه در نماز به سلام کننده جواب دهد؟

این توضیح در ابتدا لازم است که بنابر فتاوای غالب مراجع عظام تقلید، سلام کردن به نمازگزار مکروه است [آیت الله مکارم، کراهت را ثابت نمی داند] ولی اگر شخصی به نمازگزار سلام کند، جوابش واجب است. اما درباره چگونگی پاسخ به سلام، فتاوا به دو بخش قابل تقسیم است:

الف- مماثل بودن در مفرد و جمع (یعنی مثلا اگر سلام کننده گفت سلام علیک، نمازگزار هم سلام او را با «علیک» ضمیمه کند و همینطور در مورد علیکم):

آیات عظام امام، رهبری، سیستانی، شبیری: بنابر احتیاط مستحب مماثل باشد.

آیات عظام صافی، تبریزی: بنابراحتیاط واجب مماثل باشد.

آیات عظام مکارم، بهجت: باید مماثل باشد.

ب- مماثلت در تقدیم سلام بر علیک:

آیات عظام امام، رهبری، صافی، نوری: باید در هر حال، سلام مقدم باشد.

آیات عظام وحید، شبیری: بنابر احتیاط واجب، در هر حال سلام مقدم شود.

آیات عظام سیستانی، تبریزی: مماثلت در تقدیم سلام بر علیک، جایز است.

آیات عظام مکارم، بهجت: نمازگزار باید عین عبارت سلام دهنده به او جواب دهد.جواب سلام در نماز

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج۱، م ۱۱۳۷٫ آیت الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۱، م ۱۳۶۳٫ آیت الله بهجت، جامع المسائل، ج۱، س ۴۱۹٫ جامع احکام، رضوی، م ۲۹۵٫

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

نماز احتياط

نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟

نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟ همه مراجع: کسى که نماز احتیاط بر او واجب …