تصویری از مه غلیظ صبحگاهی امروز در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.