خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار
مهره مار اصل
حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار در زیر آمده است.

با فرد شراب خوار چگونه است؟

همه مراجع: ازدواج با او جایز است ولى کراهت شدید دارد.

منبع:

امام خمینى، آیت الله نورى، آیت الله مکارم و آیت الله فاضل، العروه الوثقى، ج ۲ م ۷ ؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۹۸ ؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲۹۸ ؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲ ؛ آیت الله صافى، هدایه العباد، ج ۲، م ۴ و دفتر: آیت الله بهجت و آیت الله خامنه ‌اى.

 

فال-حافظ