خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / حکم شرعی عقد دائم در زمان عذر شرعی
مهره مار اصل
حكم شرعي عقد دائم در زمان عذر شرعي

حکم شرعی عقد دائم در زمان عذر شرعی

حکم شرعی عقد دائم در زمان عذر شرعی

همه مراجع: عقد ازدواج مشروط به پاکی زن نیست و عقد کردن با وجود عذر شرعی صحیح است البته در طلاق پاکی از حیض و نفاس بدون مقاربت شرط است.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌۲، ص ۴۴۹

فال-حافظ