خانه / سخنرانی / استاد رائفی پور / سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه آزاد شهر کرد
مهره مار اصل

سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و رسانه های دیجیتال دانشگاه آزاد شهر کرد