خانه / دلنوشته / شعر منتـــظر منجی
مهره مار اصل
منتـــظر

شعر منتـــظر منجی

شعر منتـــظر منجی 

منتـــظر شعر:

 ز هـر کسی که گرفتـم  سراغ خانــه تو ؟

ز مــن گرفت نشـــان از تو و نشــانه تو !

نــــوکر رخ ارباب نبیند سخـــــت است !

شب گر رخ مهــتاب نبیند سخت است !

لــــب تشنه اگر آب نبیند سخت است !

ای منجی و مقتدای عالم کجایی ؟

کـــــی پرده زچــهره می گشایی ؟

مـــا منتظر ظـــــهور هســــــــتیم !

دلـــــخسته و منتـــظر نشستیم .

ای شـــــاه نظر به ســـــوی ما کن

ایـــــن درد فــــــــراق خــــود دوا کن

یک جـــــرعه ز دیدنت بنــــــــوشان

ایـــــــن درد فــــــراق خــود بپوشان .

هــــر جمعه غــــروب دل خراب است

چـــــون تشــــنه در انتظار آب است

ایـــــن شـــــام غمت بیـــا سحر کن

کــــــام همه شیعیان شــــــــکر کن

با نوای دلنشین حاج حسن خلج و دکلمه شاعر اهل بیت حاج مصطفی صابری:

 

دانلود

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار

حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار حکم شرعی ازدواج با فرد شراب خوار در …