خانه / کتابخانه مهدوی / علل برتری امت آخرالزمان بر امت های پیشین
مهره مار اصل

علل برتری امت آخرالزمان بر امت های پیشین

علل برتری امت آخرالزمان بر امت های پیشین

 

حضرت موسى (ع ) در مناجات خود عرض کرد: خدایا به چه جهتى امت پیغمبر آخرالزمان (ص ) را بر سائر امتها فضیلت و شرافت دادى ؟!
خداوند متعال فرمود: بواسطه ده صفت خوبى که دارند.
عرض کرد: آن ده خصلت و خوبى کدامند که بنى اسرائیل را به آن امر کنم که انجام دهند؟!
پروردگار متعال فرمود: نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم و عاشوراء.
حضرت موسى (ع ) فرمود: خدایا عاشورا دیگر چیست ؟!
خطاب رسید: گریه و عزادارى و مرثیه خوانى در مصیبت فرزند مصطفى (ص ) است ، اى موسى هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و عزادارى کند و بر فرزند مصطفى صلى علیه وآله مهموم و مغموم گردد، بهشت را براى او جاودان قرار دهم و هر بنده اى که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر(ص ) صرف نماید از هر چه باشد از طعام و …. من به او برکت دهم و در برابر هر درهمى که خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم . و او را عافیت دهم و او را از گناهانش مى آمرزم تا وارد بهشت شود.
قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن یک قطره اشک براى حسینم بریزد، ثواب صد شهید را براى او مى نویسم.۲
باشد فزون زگوهر غلطان بهاى اشگ
خلد برین نهفته بود لابلاى اشگ
اى دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا
آرى دل شکسته بود رهنماى اشگ
نشکن بخیره قیمت این پربها گهر
زیرا که فوق عرش برین است جاى اشگ
یک قطره اش هزار در بسته وا کند
غافل مشو ز پنجه مشگل گشاى اشگ
هرگز کسى بقیمت او پى نمیبرد
نشناخت قدر اشگ کسى جز خداى اشگ
گرگوش دل بزمزمه اشگ وا کنى
آید همى نواى انالحق زناى اشگ
اشگ سحر به آینه دل دهد جلا
صافى دل است آنکه بداند بهاى اشگ
اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل
گردد سراى دل چمن با صفاى اشگ
ما و تو قدر اشگ ندانیم اى دریغ
جان میدهند اهل دعا از براى اشگ
رونق خدا باشگ بصر داده در جهان
گر چه ابوالبشر بنهاده بناى اشگ
((ثابت )) اگر سعادت دارین طالبى
دامن بریز از سر شفقت بپاى اشگ۲

۱-مجمع البحرین لغت عشر

۲-گلزار ثابت ، ص ۱۷

 

اخرالزمان, امت اخرالزمان, اخرالزمانی, امت های اخرالزمان, شیعیان اخرالزمان
فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

گرسنگی و کسادی بازار در عصر ظهور

گرسنگی و کسادی بازار در عصر ظهور     یکی از پرسش هایی که ذهن …