خانه / اخبار / نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!
مهره مار اصل
نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

🔴 نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

تمدن غرب برنامه‌ریزی کرده است که هر سال، چند کشور غربی ازدواج همجنس‌بازان را قانونی و رسمی کنند!

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

ازدواج

برای “آسان شدن ازدواج” این “سوره” را بخوانید

برای “آسان شدن ازدواج” این “سوره” را بخوانید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و …