خانه » اخبار » نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!
ایران16
 مهره مار اصل
نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

🔴 نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

نقشه قانونی شدن ازدواج (هم‌باشی) همجنس‌بازان در جهان!

تمدن غرب برنامه‌ریزی کرده است که هر سال، چند کشور غربی ازدواج همجنس‌بازان را قانونی و رسمی کنند!

درباره yamahdi

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات