خانه / کتابخانه مهدوی / مقاله / نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟
مهره مار اصل
نماز احتياط

نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟

نماز احتیاط چگونه خوانده می شود؟

نماز احتیاط

همه مراجع: کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود. پس از سجده دوم، اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، تشهد و سلام دهد واگر دو رکعت بر او واجب است، رکعت دوم را مانند رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سلام دهد. نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب «حمد» و حتى «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگوید. در بین نماز اصلى و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى ‏کند، انجام ندهد.

منابع :

توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م ۵ – ۱۲۲۴ و آیت ‏الله نورى، توضیح‏ المسائل، م ۷ – ۱۲۱۶؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.

فال-حافظ

مطلب پیشنهادی

نمازگزار چگونه در نماز به سلام كننده جواب دهد؟

نمازگزار چگونه در نماز به سلام کننده جواب دهد؟

جواب سلام در نماز نمازگزار چگونه در نماز به سلام کننده جواب دهد؟ این توضیح …