نمایی زیبا از ضریح امام هادی (ع)/ عکس

 ضریح حرم امام هادی(ع) در شهر سامراء عراق.