نگاه کردن مردان به انگشتر خانم‏ها چه حکمى دارد؟

 آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، فاضل و صافى: نگاه به آن جایز نیست.

آیات عظام سیستانى، مکارم و نورى: بدون قصد لذت اشکال ندارد.

آیهاللَّه تبریزى: نگاه به انگشترى که به طور معمول نزد زنان بزرگسال متعارف است اشکال ندارد؛ حتى اگر زنان جوان از آن انگشتر استفاده کنند.

آیهاللَّه وحید: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

منبع:

امام، استفتاءات، ج۳، (احکام حجاب)، س۳۶؛آیت الله خامنه ‏اى، استفتاء، س ۴۷۷٫ آیت الله نورى، استفتاءات، ج۲، س۶۶۹؛آیت الله سیستانى، تعلیقات على‏ العروه، (الستر) م۱؛آیت الله مکارم، استفتاءات، ج۱، س۸۰۱٫آیت الله تبریزى، صراط النجاه، ج ۱، س ۸۸۲ و ۸۸۳٫و دفتر:آیات عظام بهجت، فاضل ،وحید و صافى.