خانه » دلنوشته » دل نوشته های اجتماعی » واسه اونایی که ادعای رفاقت دارن قشنگه #
ایران16
 مهره مار اصل

واسه اونایی که ادعای رفاقت دارن قشنگه #

واسه اونایی که ادعای رفاقت دارن قشنگه # مطلبش بخونین

image

👤 ﯼ ﻧﻔﺮ ﺏ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ
⬅ﮔﻔﺖ:  400 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍحتیاج ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺍﺭﯼ، ﺑﺪﯼ 💟ﺩﻭﺳﺘﺶﮔﻔﺖ:  ﺷﺐ ﺑﯿﺎ کافی شاپ ﺑﮕﯿﺮ 🌜🌙ﺷﺐ ﺷﺩ 🕖
📱ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺩﯾﺪ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﺩﺭﺩﺳﺘرﺲﻧﯿﺴﺖ❗
👣ﺭﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﻧﺠﺎﺳﺖ 🔛
💬 ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﮕﻮ ﻧﺪﺍﺭﻡ
✅ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ خاموش کردی 👊
🚩ﮔﻔﺖ خاموش نکردم ، ﻓﺭوﺧﺘﻤﺶ
ﺍﯾﻨﻢ ﭘﻮﻟﺶ، ﺑگیر

درباره yamahdi

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات