پوست هایی که از لب و بدن جدا می شود، چه حکمی دارد؟

به گزارش افکارنیوز، در خصوص حکم شرعی پوست هایی که از لب و بدن جدا می شود، این گونه پاسخ داده شده:

پوست هاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده (یعنی روح نداشته و به آسانى کنده می شود)، اگر چه آنها را بکنند پاک است.

تبصره: طبق نظر اکثر مراجع عظام تقلید، بنابر احتیاط واجب باید از پوستى که موقع افتادنش نرسیده و آن را کنده‌اند، اجتناب شود.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، مسأله ۹۱