خانه / اخبار / پیشمرگه‌های اقلیم کردستان با حفر خندق آماده جنگ می شوند + عکس
مهره مار اصل 7030
پیشمرگه‌های اقلیم کردستان با حفر خندق آماده جنگ می شوند + عکس

پیشمرگه‌های اقلیم کردستان با حفر خندق آماده جنگ می شوند + عکس

پیشمرگه‌های اقلیم کردستان با حفر خندق آماده جنگ می شوند + عکس

شبه نظامیان تجزیه طلب پیشمرگه در حال حفر گسترده کانال در مناطق مورد منازعه با دولت مرکزی عراق هستند./ مشرق

پیشمرگه‌های اقلیم کردستان با حفر خندق آماده جنگ می شوند + عکس

2079923