دجّال

دجال کیست؟؟

دجال کیست؟؟     براساس روایات یکی از نشانه‌ها و علائم اصلی ظهور خروج دجال است. که در باره آن احتمالات …

دفع بلا با زیارت عاشورا

دفع بلا با زیارت عاشورا علاّمه بزرگوار حضرت آقاى شیخ حسن فرید گلپایگانى که از علماى طراز اول تهران هستند …