خانه » آشیو برچسب ها:آخر الزمان

آشیو برچسب ها:آخر الزمان

زمان آخر الزمان در ماه آینده!

زمان آخر الزمان در ماه آینده! کره زمین ۳ روز در ماه آتی و از ۲۱ -۲۳ دسامبر برابر با ۳۰ آذر، ۱ و ۲ دی ماه ۱۳۹۳ در تاریکی مطلق فرو می رود. زمین از ۲۱ تا ۲۳ دسامبر ماه آینده ( ۳۰ آذر تا ۲ دی ماه ) به مدت سه روز در تاریکی مطلق فرو می رود، ...

روایات پرچم های سیاه معتبر و متواتر است – علامه کورانی

روایات پرچم های سیاه معتبر و متواتر  است – علامه کورانی به گزارش پایگاه بیتاب ظهور -یکی از نشانه های مهمی که در تحولات و درگیریهای عصر ظهور در منابع متعدد ، معتبر و غیر معتبر شیعه و اهل سنت ذکر شده است ، روایات پرچم ها سیاه است که به شرح و توضیح بخش مهمی از درگیریهای عصر ظهور می ...