خانه » آشیو برچسب ها:استجابت دعا

آشیو برچسب ها:استجابت دعا

دلایل عدم استجابت دعا چیست؟

دلایل عدم استجابت دعا رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم گفت: محققین می بایست به اصول صحیح قرائت قرآن و درک مفاهیم آن مسلط باشند. اصول صحیح قرائت، یکی از مهمترین مؤلفه ها، در رسیدن به عمق معانی قرآن کریم است. مهدی مستقیمیتحلیل جایگاه دعا و نیایش در مختصات و باور قرآن کریم و بررسی اصول اساسی تحقق ادعیه ...

آداب دعا کردن

 بلند کردن کف دستها هنگام دعا یکی از آداب دعا است   ۱ – حضور قلب . ۲ – خضوع و فروتنى . ۳ – امیدوارى .   ۴ – شناخت خدا و اعتقاد به قدرت او و علم او به نیاز. ۵ – امیدوارى به خدا و قطع امید از دیگران . ۶ – پرهیز از گناه به ویژه ...