خانه » آشیو برچسب ها:امام خمینی

آشیو برچسب ها:امام خمینی

این سخنرانی باعث تبعید امام خمینی شد

این سخنرانی باعث تبعید امام خمینی شد   متن کامل بیانات تاریخی امام خمینی(ره) علیه کاپیتولاسیون در ۴ آبان ۱۳۴۳ لایحه(کاپیتولاسیون) در سال ۱۳۴۳ که دربرگیرنده اعطای مصونیت سیاسی به اتباع آمریکایی در ایران بود ، امام خمینی در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۴۳ سخنرانی شدید اللحنی را علیه تصویب کاپیتولاسیون ایراد کردند که منجر به دستگیری و تبعید ایشان ...

مأموریت تخریب چهره شیعیان جهان به آخوند انگلیسی

آخوند انگلیسی و مأموریت تخریب چهره شیعیان جهان

مأموریت تخریب چهره شیعیان جهان به آخوند انگلیسی   اکنون آمریکا و غرب مستکبر به این جمع بندی رسیده‌اند که کانون بیداری و ایستادگی در برابر نقشه حاکمیت آنان بر همه جهان، کشورها و ملت های مسلمان و به‌ویژه در منطقه خاورمیانه است، و اگر با ابزار اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی و سرانجام، نظامی نتوانند در چند سال آینده، ...