خانه » آشیو برچسب ها:تعداد کشته شدگان منا

آشیو برچسب ها:تعداد کشته شدگان منا

تصاویر هوایی دروغ سعودی ها درباره تعداد کشته شدگان را برملا می کنند

عکس ها تکراری نیستند و فقط بخشی از اجساد را نشان می دهند و این در حالی است که بخشی از اجساد به سردخانه ها منتقل یا داخل کامیون های یخچال دار قرار داده شده اند. تعداد واقعی کشته شدگان واقعه منا چند نفر است؟ هیچ کس به درستی نمی داند. سعودی ها اصرار دارند که کشته شده ها ۷۱۷ ...