خانه » آشیو برچسب ها:خوابیدن

آشیو برچسب ها:خوابیدن

آیا روح کسی که در خواب است به عالم دیگری می‌رود؟

از نظر قرآن، خواب نه تنها انسان را با عوالم دیگر آشنا می‌کند، بلکه از مهم‌ترین آثار آن شناخت انسان با مسئله رستاخیز روان‌ها و نفوس و معاد اخروی است. انسان به طور متوسط شانزده ساعت فعالیت کرده و دست کم به هشت ساعت خواب و یا استراحت نیاز دارد که بخش اعظم این استراحت همان خوابیدن است. اگر انسان ...