خانه / بایگانی برچسب: فضای مجازی

بایگانی برچسب: فضای مجازی

هضم هویت انسانی در دل فضای مجازی

آسیب‎های اجتماعی نوپدید، رهاورد فضای مجازی است که نتیجه آن تغییر سبک زندگی به شکل بنیادین است. در شماره ی قبلی بنیادی ترین آسیب‎های ماهواره بر حریم خانواده را مطرح کردیم. در این شماره به تشریح آسیب‎های شبکه‎های اجتماعی مجازی …