خانه / بایگانی برچسب: قیلوله

بایگانی برچسب: قیلوله

آیا روح کسی که در خواب است به عالم دیگری می‌رود؟

از نظر قرآن، خواب نه تنها انسان را با عوالم دیگر آشنا می‌کند، بلکه از مهم‌ترین آثار آن شناخت انسان با مسئله رستاخیز روان‌ها و نفوس و معاد اخروی است. انسان به طور متوسط شانزده ساعت فعالیت کرده و دست …