خانه / بایگانی برچسب: ماهواره و خانواده

بایگانی برچسب: ماهواره و خانواده

ماهواره و حریم خانواده

در شماره قبلی مقاله، مرور مختصری بر حقیقت جنگ نرم و قدرت نرم داشتیم. همچنین تعاریف حوزه جنگ نرم را …