خانه » آشیو برچسب ها:چاه برهوت

آشیو برچسب ها:چاه برهوت

سرزمین و چاه برهوت چیست و در کجا واقع شده است؟

امام علی (ع): ارواح مشرکان در چاهى از آتش به نام بَرَهوت‏ جای دارد پرسش آیا «چاه برهوت» یک افسانه است؟ چرا دو دانشمند به آن‌جا رفتند و هیچ سنگ آتشفشانی پیدا نکردند؟! ضمن این‌که حتی هیچ بوی تعفن‌آمیزی هم حس نکردند؟ پاسخ اجمالی واژه «برهوت» در بسیاری از منابع روایی و دینی شیعه و اهل سنت آمده و مصادیق ...