خانه / بایگانی برچسب: کم شدن رزق و روزی

بایگانی برچسب: کم شدن رزق و روزی

علت کم شدن رزق و روزی ؟

یکی از عوامل نقصان و کاهش روزی، اجیر شدن برای دیگران است انسان وقتی اجیر دیگران شد، به آن دستمزد …