خانه / بایگانی برچسب: گناه

بایگانی برچسب: گناه

آخرالزمان به روایت تصویر

پیامبر اکرم(ص)فرمودند… نگه داشتن وحفظ دین و ایمان در آخرالزمان همانند.. نگه داشتن ذغال گداخته در کف دست است.. پیامبر …

امان از دل صاحب الزمان (عج)

نیا مولا! برگرد!!! ماهم برگشته ایم!!! برگشته ایم به ده هاسال پیش… اینجادوباره به زنان جواز هرزگی وگناه می دهند… …