bimahdiیکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

احکام نماز بایگانی - سخنرانی استاد رائفی پور | مهدویت و آخرالزمان

فاصله زنان و مردان در نماز

فاصله زنان و مردان در نماز

برخی از مراجع ایستادن زن در کنار مرد در هنگام نماز را مکروه میدانند در موضوع رعایت فاصله بین زنان و مردان در نماز دو نظر عمده بین مراجع عظام تقلید وجود دارد: برخی رعایت آن را واجب و عدم […]

سوالات شرعی راجع به نماز

سوالات شرعی راجع به نماز

نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌شود   سوال: اگر کسى به جاى تسبیحات اربعه حمد و سوره را بخواند آیا نمازش باطل مى‌شود؟ جواب) اگر با قصد و اراده حمد را انتخاب […]