bimahdiشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

ایمان بایگانی - سخنرانی استاد رائفی پور | مهدویت و آخرالزمان

راه حلی برای تمام مشکلات

راه حلی برای تمام مشکلات

به هنگام وقوع مشکلات باید به یک مرجع الهی رجوع کرد که بهترین راه حل ها از درونش کشف شود   امروزه به هنگام وقوع مشکلات، دست به دامن خیلی چیزها می شویم و امیدواریم که حالمان را بهتر کند. […]