bimahdiیکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

جانشین صفدر حسینی بایگانی - سخنرانی استاد رائفی پور | مهدویت و آخرالزمان

یک برادر می‌گوید «اعدام» برادر دیگر می‌گوید «سرمایه کشور»!

چرا هیچ یک از یاران دولتی شهامت نقد و مقابله با رفتار نوبخت در حمایت از صفدر حسینی را ندارد؟ دیگر چه معامله‌ای میان نوبخت و صفدر حسینی وجود دارد که باعث می‌شود سخنگوی دولت از این متخلف حمایت کند؟ […]